Pagal 2008 m. katalogą

Pagal katalogą "Mano pasaulis". Elenos Andrulienės - Jasėnienės jubiliejinė tapybos paroda, 2008 m.

Elena Andrulienė — Jasėnienė gimė 1923.03.20 Panevėžio apskr., Jotainių dvaro sodininko šeimoje.

1951m. baigė Vilniaus akušerių mokyklą. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, nuo 1967 m. LT S R Vilniaus bendrijos valdybos narė (1973-2001). Tapytojų sekcijos pirmininkė (1973-2003 m.), žurnalo „Rankdarbiai“ red. kolegijos narė, LTSR meno saviveiklos žymūnė (1972 m.), apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu (1983 m.).

Žinyno „Kas yra kas Lietuvoje 2000 m.“ dalyvė. Į kūrybinį Lietuvos tautodailės sąjūdį įsitraukė apie 50 - tuosius savo gyvenimo metus. Surengė 12 personalinių parodų - vieną 1984 m. Budapešte. Dalyvavo parodose Indijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, Japonijoje. Yra paskelbusi apie 600 publikacijų Lietuvos tautodailės klausimais (reportažai, apybraižos, problematika,).

Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymu 2005m. spalio 25 d. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2006.02.09 suteiktas LTS Vilniaus bendrijos Garbės nario vardas. Yra Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narė, Vyčio (Pogonia) herbo bajorė.

 

biografijos: