Apie mane

... Sėdėjau prie meldais apžėlusio seno tvenkinio, basomis kojomis teliūskuodama vandenį. Buvo pati vasaros pradžia. Vidudienį nuo saulės kaitros net seno parko medžiai nelingavo. Atsklido gegutės kukavimas. Tyla ir ramybė manyje kėlė nerimą, ilgesį...

Tai pirmieji įspūdžiai, patirti gamtoje ir su prisiminimais atskli-dę iš ankstyvos vaikystės. Ir vėliau, ir visą gyvenimą giliai jaučiau gamtos didybės grožį. Ir ne tik ten, kur jis akivaizdus, kaip krištolo skambėjimas ar rožės žydėjimas. Įžvelgdavau grožį mus supančioje buityje, kasdieniniuose paprastuose daiktuose, kaimo grytelėje su palangėje žydinčiomis piliarožėmis, pievomis nulingavusiame vieškelyje, molio ąsotėlyje su įmerkta lauko gėlių puokšte. Matyti daiktai ar vaizdai susikomponuodavo į apibrėžtą kompoziciją. Nuo tada pamėgau piešti. Buvau romantikė ir savo ateitį siejau su daile. Lieti akvareles pradėjau jaunystėje, o vėliau... širdyje išpuoselėta, mintyse subrandinta tapyba išsiliejo paveiksluose apie 50-tuosius mano gyvenimo metus. Per penkiolika metų sukūriau ir atkartojau virš 1000 paveikslų.

Elena Andrulienė-Jasėnienė

 

apiemane: