Apdovanojimai

1972 m. Aukso verpstė ir diplomas. Panevėžys. Audėjų dienos rengimo org. komitetas

1972 m. Garbės raštas. Vilnius. LTSR liaudies meno draugijos valdybos prezidiumas

1972 m. Ženklelis „LTSR meno saviveiklos žymūnas“. Vilnius. Lietuvos TSR kultūros ministerija

1974    m. Diplomas. Vilnius. Respublikinės parodos „Šlovė darbui“ org. komitetas 1974 m. II laipsnio diplomas. Maskva. Sąjunginės parodos „Šlovė darbui“ org. komitetas

1974 m. Garbės raštas. Maskva. Sąjunginės parodos „Šlovė darbui“ org. komitetas

1974    m. Garbės raštas. Vilnius. LTSR medicinos darbuotojų profsąjungos resp. komitetas

1975    m. Garbės raštas. Vilnius. LTSR liaudies meno draugijos valdybos prezidiumas

1976    m. I laipsnio diplomas. Šiauliai. LTSR medicinos darbuotojų profsąjungos resp. komitetas

1977    m. 1 laipsnio diplomas. Maskva. 1 -jo Sąjunginio liaudies kūrybos festivalio org. komitetas

1980    m. III premija už publikacijas, publikuojančias liaudies meistrų veiklą. Vilnius. „Valstiečių laikraščio“ redakcinė kolegija

1981    m. Padėkos raštas. Maskva. Tarybinis moterų komitetas

1982    m. Padėkos raštas. Vilnius. LTSR liaudies meno draugijos valdybos prezidiumas

1982 m. Diplomas. Maskva. Medicinos darbuotojų profsąjungos centro komitetas

1982    m. Diplomas. Ryga. „Dailradė“

1983    m. Garbės raštas. Vilnius. LTSR liaudies meno draugijos valdybos prezidiumas

1983 m. Ženklelis „Lietuvos TSR kultūros žymūnas“. Vilnius. Lietuvos TSR kultūros ministerija

1985    m. Padėkos raštas. Vilnius. Respublikinės dainų šventės org. komitetas

1986    m. Garbės raštas. Vilnius. „Vakarinių naujienų“ laikraščio redakcija