Paroda 2003

    Jubiliejinė paroda "Saulėlydžio godos"

2003-03-14

    Elena Andrulienė savo 80-tąjį  gyvenimo ir 30-tąjį kūrybinio darbo metų jubiliejų  pasitiko personaline paroda su dideliu kraičiu Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje. Tai pastelės, akvarelės ir aliejinės tapybos darbai. Duktės Audronės parengtas ir sumaketuotas katalogas su kūrybinių metų apžvalga.

    Pagerbti ilgametės tapytojų sekcijos pirmininkės tautodailininkės Elenos Andrulienės  susirinko arti 100 jos gerbėjų:  kolegos - medikai, tautodailininkai, bajorai, bičiuliai, artimieji.

    Pirmasis jubiliatę pasveikino maestro Povilas Jaraminas, paskambinęs fortepijonu. Vilniaus mero Artūro Zuoko padėkos raštą,  gėlių puokštę įteikė Vilniaus m. savivaldybės Kultūros skyriaus pavaduotojas Zigmas Mikšys. Koncertavo Muzikos akademijos studentės.

Lietuvos tautodailininkų sąjunga sveikina (Roma Kraujaliene) sveikina

Tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė aprišo jubiliatę austa dekoratyvine juosta, valdybos narys Feliksas Marcinkas įteikė egzotiškų orchidėjų puokštę. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos  vadė Undinė Nasvytytė sveikino LBKS narę ne tik gėlėmis, bet ir deklamavo savo eilėraštį "Sugrįžimas", sveikino Vilniaus krašto skyriaus vadas skulptorius prof. Konstantinas Bogdanas, tautodailininkai, kolegos, bičiuliai.

Elenos kūrybą (parodoje 67 paveikslai) apžvelgė Dailės akademijos rektorius Arvydas Šaltenis, pavadinęs ją lietuvišku impresionizmu, pažymėjo būdingą autorei siužeto paslaptingumą, šviesos ir šešėlių žaismą. Visus sujaudino nuoširdus rektoriaus priklaupimas prieš tautodailininkę ir pasakymas, kad ji sugebėjo perkirsti ribą, skiriančiąią profesionaliąją  ir savamokslę tapybą, kuri suvienija visus menininkus.


Tautodailininkas Rute sveikina
   Įdomiausių kompozicijų puokštės buvo skirtos šio vakaro herojei už kūrybinį visuomeninį organizacinį darbą, atkaklumą, darbštumą, siekiant ne tik savo užsibrėžto tikslo, betir tautodailės interesų, ypač tapytojų sekcijos, keliant aukščiau savųjų.

    Elena, tardama jai skirtą žodį, tepasakė: "...10 procentų talento, 90 - darbo, juk geriausio darbo dar nesukūriau". "Tad lauksime to geriausiojo", - šampano taures keldami plojo šio vakaro dalyviai.

Parodos atidarymo renginį vedė Karininkų ramovės viršininko pavaduotojas
kultūrai Gaudentas Aukštikalnis.