Biografijos

Pagal katalogus

Pagal 2008 m. katalogą

Pagal katalogą "Mano pasaulis". Elenos Andrulienės - Jasėnienės jubiliejinė tapybos paroda, 2008 m.

Elena Andrulienė — Jasėnienė gimė 1923.03.20 Panevėžio apskr., Jotainių dvaro sodininko šeimoje.

1951m. baigė Vilniaus akušerių mokyklą. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, nuo 1967 m. LT S R Vilniaus bendrijos valdybos narė (1973-2001). Tapytojų sekcijos pirmininkė (1973-2003 m.), žurnalo „Rankdarbiai“ red. kolegijos narė, LTSR meno saviveiklos žymūnė (1972 m.), apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu (1983 m.).

Žinyno „Kas yra kas Lietuvoje 2000 m.“ dalyvė. Į kūrybinį Lietuvos tautodailės sąjūdį įsitraukė apie 50 - tuosius savo gyvenimo metus. Surengė 12 personalinių parodų - vieną 1984 m. Budapešte. Dalyvavo parodose Indijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, Japonijoje. Yra paskelbusi apie 600 publikacijų Lietuvos tautodailės klausimais (reportažai, apybraižos, problematika,).

Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymu 2005m. spalio 25 d. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2006.02.09 suteiktas LTS Vilniaus bendrijos Garbės nario vardas. Yra Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narė, Vyčio (Pogonia) herbo bajorė.

 

biografijos: 

Pagal 2002 m. katalogą

Pagal katalogą ELENOS ANDRULIENĖS-JASĖNIENĖS JUBILIEJINĖ TAPYBOS PARODA "SAULĖLYDŽIO GODOS", 2002 M.

..Brangiausia dovana – nuoširdus ir reiklus pokalbis su žiūrovu, siekis, kad tave suprastų. To liaudies menininkė E.Andrulienė-Jasėnienė nusipelnė taip jautriai ir atkakliai brandinusi svajonių ir kūrybos „Duoną“...

žurnalistė D.Vaupšienė
„Vakarinės naujienos“, 1983-04-06

ElenaElena Andrulienė - Jasėnienė gimė 1923-03-20 Panevėžio apskr., Jotainių dvaro sodininko šeimoje. 1951 m. baigė Vilniaus akušerių mokyklą. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1967 m., LTSR Vilniaus bendrijos valdybos narė, nuo 1973-2001 m. Tapytojų sekcijos pirmininkė, nuo 1973 m. žurnalo „Rankdarbiai“ redakcinės kolegijos narė, LTSR meno saviveiklos žymūnė (1972 m.), apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu (1983 m.), „Lietuvos aido“ neetatinė korespondentė, žinyno „Kas yra kas Lietuvoje 2000 m.“ dalyvė, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narė, Vyčio (Pogonia) herbo bajorė.

Į kūrybinį Lietuvos tautodailės sąjūdį įsitraukė apie 50-uosius savo gyvenimo metus. Surengė 10 personalinių parodų, iš jų – vieną 1984 m. Budapešte. Dalyvavo parodose Indijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Japonijoje. Yra paskelbusi apie 600 publikacijų lietuvos tautodailės klausimais (reportažai, apybraižos, problematika). Pastaruoju metu „Lietuvos aide“ propaguoja Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą, nušviesdama jos kultūrinės veiklos renginius.

biografijos: 

Pagal 1988 m. katalogą

Jadvyga Godunavičienė ELENA ANDRULIENĖ-JASĖNIENĖ, 1988 m.

elena

ELENA ANDRULIENĖ-JASĖNIENĖ
gimė 1923.03.20 Jotainiuose (Panevėžio raj.), sodininkų šeimoje. 1951 m. baigė Vilniaus akušerių mokyklą. LTSR meno saviveiklos žymūnė (1972 m.), apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu (1983 m.). nuo 1973 m. LTSR LMD valdybos narė, Vilniaus skyriaus tapyto­jų sekcijos pirmininkė, „Vakarinių naujienų“ laikraščio neetatinė korespondentė. LTSR LMD narė (1967 m.).

 

biografijos: