Genealogija

Elenos Andrulienės Jasėnienės genealogija

Iš tėvo pusės: Jono Vasiliausko (Railos su pirmąja žmona) ir jo brolio Silvestro Vasiliausko Railos palikuonių genealoginė
schema.

Visi giminaičiai gyvena Lenkijoje.


schema

Iš motinos pusės: Kazimieros Valevičiūtės,
kilusios  iš Silvestro Valiulio palikuonių genealoginis medis.

Trys seserys ištekėjusios sudarė tris gimines: Sirotkevičių, Jakštų ir Vasiliauskų.

medis