By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Vakaras su Č. Milošu

Vakarą vedė Birutė Mar. Eiles skaitė Vladas Bagdonas, Adamas Bauman (Lenkija) ir Birutė Mar.

Iš pradžių buvo gana nuobodu, nes daug kalbėtojų, o įžangoje dar su vertimu. Kalbėjo ir eiles skaitė lietuviškai, angliškai ir lenkiškai, bažnyčioje aidas, kalbėjo su mikrofonais, - sunku klausytis. Manėme, kad neišbūsime, bet džiaugiuosi, kad išbuvome iki galo.

Koncerte skambėjo Onutės Narbutaitės oratorija "Centones meae urbi" ("Skiautinys mano miestui") keturių dalių, - atliekamos buvo pagal koncerto dalis:

  1. Ruduo - Namai, vaikystės, Vilniaus prisiminimai
  2. Pavasaris - Poeto tremtis
  3. Poetas ir jo laikas
  4. Vasara ir Poeto atsisveikinimas

Labai įdomus, turtingas ir rimtas scenarijus (Birutė Mar, Mindaugas Kvietkauskas, Romualdas Gražinis). Muzikiniai įdomi oratorija, - atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dainavo Asta Krikščiūnaitė, Ignas Misiūra ir du chorai "Aidija" ir "Brevis". Režisūra tikrai įdomi: chorai įėjo į bažnyčią dainuodami, vėliau dainavo sustoję šonuose nuo orkestro, dainavo ir už orkestro, koncerto pabaigoje jų dainavimas tolo, nes jie dainuodami nulipo nuo laiptų ir išėjo iš bažnyčios išsinešdami su savimi savo balsus...ir dar nutolę dainavo kartu su soliste scenoje.

Koncerto paskutinis akcentas - skambėjo Česlovo Milošo eilėraščio "Sens" ("Prasmė") įrašas, skaitė jis pats.

Czeslaw Milosz

Sens (Prasmė)

- Kai numirsiu, išvysiu pasaulio pamušalą.
Išvirkščiąją pusę, esančią už paukščio skrydžio, kalno ir saulėlydžio,
Kviečiančią perskaityti tikrąją prasmę.
Kas nesutapo - sutaps.
Kas buvo nesuprantama - bus įminta.
- O jei nėra pasaulio pamušalo?
Jei strazdas ant šakos visai ne ženklas,
Tik strazdas ant šakos, jei diena ir naktis
Keičia viena kitą, nesirūpindamos prasme
Ir nėra nieko žemėje, tik ši žemė?
Jei ir taip būtų, tai vis tiek išliks
Nedrąsių lūpų kartą pažadintas žodis -
Nepavargstantis pasiuntinys, kuris bėga ir bėga
Į žvaigždynų lankas, į galaktikų sūkurius
Ir priešinasi, kviečia, šaukia.

Bet, o vargeli, kas gi sukūrė tokį neišvaizdų logotipą Česlovo Milošo metams? Netikiu, kad dailininkas profesionalas...

  • Peržiūros: 273

teises

kitas

ornamentas2

ornamentas