By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Choras "Indraja" 2015

2015-06-06 dalyvavome IX-ojoje Lietuvos senjorų dainų šventėje "Mes vėl kartu", kuri vyko Vilniaus mokytojų namų kiemelyje.

2015-05-24 Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje - Poezijos ir muzikos valanda, skirta Antano Miškinio 110-osioms gimimo metinėms Dalyvavo poetai Algimantas Baltakis, Henrikas Algis Čigriejus, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Alvydas Katinas, aktorius Ferdinandas Jakšys ir kiti. Dainavome mes - Utenos kraštiečių choras „Indraja“. Renginio vedėja – Gražina Kadžytė.

2015-05-10 Išvyka į Antalieptę, Zarasų rajone.

Dainavome 12 dainų, iš jų du Janinos ir Liongino Abariaus duetai.
Gyvenvietė labai įdomi, žinoma nuo XVI a. vidurio. Vietiniai gidai entuziastai pavedžiojo, papasakojo apie miestelio tradicijas, aprodė Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Vienuolyne buvome pavaišinti skaniais Antalieptės blynais. Bendruomenės nariai entuziastingi, neabejinga jaunuomenė bei tautodailininkai kūria grožį, palaiko esamas, kuria naujas tradicijas.

2015-04-26 Dalyvavome Lazdynų seniūnijos organizuotame koncerte, skirtame Motinos dienai pažymėti .Koncertas vyko mokykloje, Žėručio 4. dainavome 6 dainas. Be mūsų koncertavo mokyklos vaikai (rusų liaudies dainos bei šokiai) ir be galo nevykęs seniūnijos ansamblis, atliekantis senas romantiškas lietuviškas dainas. Po koncerto buvome maloniai pavaišinti.

2015-04-13 Gervėčių krašto diena Vilniaus rotušėje.
Dainavome Gervėčių klubo nariams kasmetinio susiėjimo koncerte. Vilniaus rotušėje rinkosi Gervėčių krašto bičiuliai, draugai bei rėmėjai. Renginį pradėjo bezdoniškiai. Rimdžiūnų lietuvių vidurinės mokyklos mokiniai skaitė A.Baranausko eiles, vaidino scenas iš rašytojo gyvenimo.

2015-03-13 Dainavome naujoje Utenos kultūros centro salėje pažymint Antano Miškinio 110 metų jubiliejų

2015-01-31 ? Kas metai, paskutinį sausio šeštadienį į Vilniaus Dailės akademiją iš visos Lietuvos suguža Utenos kraštiečių klubo „Indraja" nariai. Vyko 26-as susibūrimas., dainavome

2015-01-21 Maestro Juozo Vanago 90 metų jubiliejinis koncertas. Dalyvavo Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“ (meno vad. L.Blebaitė – Mačiulienė, dir. A. Balnionytė, akomp. R.Gediminaitė), Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (meno vad. prof. T.Šumskas, dir. V.Grušnius, akomp. Daivalija Genaitytė), Vilniaus uteniškių mišrus choras „Indraja“ (meno vad. D. Abariūtė-Lazauskienė, dir. prof. L. Abarius).

2015-01-04 Sakralinis koncertas. Giedojome šv.Kyžiaus bažnyčioje po mišių.

2014-12-30 dalyvavome Gintaro Skapo organizuotame koncerte Dainos sparnai Mokytojų namuose. Dainavo:

  • Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras "Laisvė", vad. Gintaras Skapas,
  • Visų Šventųjų parapijos choras SKLIAUTAI, vad. Gintaras Skapas,
  • Utenos kraštiečių choras INDRAJA, vad. Abariūtė Lazauskienė,
  • Vilniaus mokytojų namų mišrus senjorų choras VERSMĖ, vad. Gintaras Skapas.

2014-11-23 dalyvavome Liongino Abariaus jubiliejiniame koncerte Salake

koncertas
2014-11-20
Jei daina širdy ESAME JAUNI

Dalyvavome senjorų festivalyje, kuris vyko Lietuvos edukologijos universitete

 

 

 

2014 m. lapkričio 9 d. lapkr.9Važiavome į Liongino Abariaus gimtinę Avilius, 20 km už Dusetų. Koncertavome naujai pastatytuose Kultūros rūmuose. Įdomus pastatas, - iš lauko atrodo, kaip didelė kaimo gryčia, viduje - naujoviškas interjeras. Šildymas išspręstas dabartiniais židiniais. Radiatorių nėra. Mums atvažiavus jau kūrenosi salėje židinys ir per permatomas dureles sklido maloni ugnies šviesa ir šiluma.

Be mūsų koncertavo Dusetų muzikos mokyklos vaikų ansambliai ir vietinis smagus kamerinis orkestrėlis, kuriame dalyvavo ir jubiliatas. Visą koncertą tiek šį kartą, tiek Dusetose vedė maestro Lionginas Abarius.

2014 m. spalio 25 d. Dalyvavome jubiliejiniame Liongino Abariaus koncerte Dusetose. Koncerte dainavo trys Dusetų kolektyvai ir Muzikos akademijos studentų choras. Foto Leonardo.

bendra daina po koncerto
Bendra daina su Muzikos akademijos choru Po koncerto su jubiliato šeima

2014 m. spalio 12 d.

spalio 12

Draugavome su Mokytojų namų mišriu choru "Versmė" (vadovas Gintaras Skapas). Šventėme Liongino Abariaus jubiliejų atlikdami jo dainas. Leonardo nuotraukoje duetu dainuoja maestro ir Izabelė Janina Bražiūnienė.

 


2014 m. rugsėjo 6 d.
dalyvavome Utenos miesto šventėje. Mūsų chorą filmavo, per LRT rodė rugsėjo 10 d. laidoje "Gimtoji žemė". Foto Leonardo

rugsėjo 5   pievoje

2014 m. rugpjūčio mėnesį choras "Indraja" buvo išvykęs giedoti mišiose Spitrėnų ir Utenos bažnyčiose.

2014 m. vasarą dalyvavome Respublikinėje dainų šventėje. Foto Leonardo.

Rita sustatė   dainų šventėje

2014-05-12 draugavome su Mokslų akademijos ir mišriu Mokytojų namų choru "Versmė" (vadovas Skapas), dainavome vieni kitiems.

2013 m. ruduo - žiema

2013 m. gruodžio 2 d. filmavomės Zitos Kelmickaitės laidoje "Ryto suktinis" Per LRT televiziją rodė gruodžio 8 val.
2013-12-08 buvo bendras chorų vakaras. pasikvietėme į svečius Mokytojų namų chorą "Versmė" ir Dainos mylėtojų chorą, kuriam vadovauja Vytautas Verseckas. Po trijų chorų koncertų, sveikinimų ir apsidovanojimų, maloniai laiką praleidome prie bendrų vaišių stalo.

2013 m. vasarą

kopyčioje


Dalyvavome chorų atrankoje ruošiantis 2014 m. dainų šventei.
Pasikeitė choro vadovybė. Dabar chorui vadovaus Daina Abariūtė Lazauskienė. Manau, kad reikalai pagerės, nes tikrai buvo didelė betvarkė. Nors...dalis choristų atsijungė palaikydami senąjį vadovą.

Buvom išvykę į Uteną giedoti mišias keliose bažnyčiose. Rugpjūčio mėnesį atostogavome.


2012-06-08 Dalyvavome Senjorų chorų dainų šventėje - jau septintoji, apie tai rašė

Šventė tradiciškai prasidėjp 16 val. prie Vinco Kudirkos paminklo. Pagiedojome Lietuvos himną. Atlikę keletą kūrinių, iškilminga šventine eisena, pakvietę ir žiūrovus, keliavome į Vilniaus Mokytojų namus. Mus sutikos Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Vacio armonikėlė". 17 val. Vilniaus Mokytojų namų kiemelyje prasidėjo Didysis šventės koncertas. Susirinkusius choristus senjorus ir jų klausytojus sveikino LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

Senjorų dainų šventė „Mes vėl kartu" Vilniaus mokytojų namuose pradėta rengti nuo 2006-ųjų metų, kuomet šis kultūros centras minėjo savo veiklos 60-metį. Tuomet, vadintoje mažojoje Senjorų dainų šventėje, dalyvavo tik sostinės senjorai. Vėliau šventė gerokai išsiplėtė.

2012-04-22 Choro "Indraja" dešimtmetis

Koncertavome Dailės akademijos salėje. Dainavome 15 dainų, dirigavo be mūsų vadovų J.Vanagas, L.Abarius ir .........., gavome daug sveikinimų.

2012-01-21 Koncertavome Utenos krašto bendruomenei Vilniaus dailės akademijos patalpose

2011 m. rugsėjo mėn.

2011

Utena šventė 750 m. jubiliejų. Šventėje dalyvavome ir mes. Buvo išleistas fotoalbumas „Utena – mūsų miestas“ (1911–2011), skirtą 750-ajam Utenos miesto jubiliejui. Knygoje pristatyti 1911-2011 šimtmečio laikotarpiu fotografijose užfiksuoti Utenos vaizdai ir įvykiai.

Knygos pristatymo metu dainavo kraštiečių choras „Indraja“. Kiekvienas dalyvis gavome po albumą ir išleistą tai progai ženkliuką. Mieste vyko daug renginių ir mugių...Ta proga buvo atidarytas šviečiantis ir grojantis fontanas su vandens ekranu.

Foto Leonardo  

2011-06-10

06.10.

Tradicinėje Vilniaus mokytojų namų rengiamoje Senjorų dainų šventėje „Mes vėl kartu“ dalyvavo chorai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Elektrėnų bei kitų šalies savivaldybių.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino šeštosios senjorų dainų šventės „Mes vėl kartu“ dalyvius. Šiemet šis renginys skirtas 70 - osioms didžiųjų trėmimų ir 100 - osioms M.K. Čiurlionio mirties metinėms paminėti.

Antrasis mano dalyvavimas buvo giedojimas mišiose šv. Teresės bažnyčioje 2011 m. vasario 16 d. proga. Man tai buvo jaudinančiai įdomu, nes visada svajojau giedoti religinę muziką, tačiau tais sovietiniais laikais, kai buvau aktyvi choristė, nebuvo tokios galimybės

Žiūrėti vaizdo įrašą po paveikslėliu

antrasis

Po daugelio metų vėl pradėjau dainuoti chore. Šį kartą Utenos kraštiečių chore "Indraja". Įtraukė mane Vida, o įdomiausia tai, kad šį chorą įkūrė J.Vanagas, pas kurį kažkada dainavau chore "Aidas".

2011-01-29 pirmą kartą dalyvavau koncerte, kuris įvyko Lietuvos dailės akademijoje Utenos kraštiečių metiniuose atlaiduose. Chorui vadovauja Rimantas Vaiginis. Apie tai rašė Utenos kultūros naujienų laikraštis

 

Vieni šaltiniai aiškina, jog Indraja - vandenų laumė, kituose Indraja buvo laikoma Perkūno žmona, po nepavykusios santuokos tapusi žvaigžde (planeta).

Važiuojant toliau, už Bikuškio, pakylama į kalvą, nuo kurios žvelgiant į dešinę atsiveria nuostabi Alaušo panorama. Čia pat įsikūręs Alaušų kaimelis, o pavažiavus už Antandrajos ranka pasiekiamas kitas gražus ir paslaptingas, vienas didžiausių (299 ha ploto) Utenos rajono ežerų - Indrajai. Šio ežero pavadinimas ir siejamas su lietuvių mitologine būtybe Indraja.

os žvelgiant į dešinę atsiveria nuostabi Alaušo panorama. Čia pat įsikūręs Alaušų kaimelis, o pavažiavus už Antandrajos ranka pasiekiamas kitas gražus ir paslaptingas, vienas didžiausių (299 ha ploto) Utenos rajono ežerų - Indrajai. Šio ežero pavadinimas ir siejamas su lietuvių mitologine būtybe Indraja.

  • Peržiūros: 260

teises

kitas

ornamentas2

ornamentas