By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Choras "Indraja" 2016

2016-09-03 Utenos 755 metų jubiliejinėje miesto įkūrimo šventėje

Nelabai vykusi kelionė: išvažiavome 8:30 iš Vilniaus. 10 val. buvome Utenoje. Mūsų išstojimas 14:35, - laiko daug. Aplankėme Vytauto Pakalnio tapybos darbų parodos atidarymą Utenos kraštotyros muziejuje. Repetavome, padainavome, buvome šį kartą neskaniai pamaitinti, o viską pabaigę turėjome dar 1,5 laukti, kol mūsų autobusas, teisingiau Indrajos klubo nariai, teiksis išvažiuoti. Prie visų blogybių prisidėjo lietingas oras. Bet išvažiuodami apžiūrėjome puikius gėlių kilimėlius prie J. Basanavičiaus paminklo.

2016-08-25 Lietuvos matematikams atminti

Dainavome matematikams. Profesoriaus Zigmo Žemaičio auditorijoje Naugarduko g. 24, 101 a. prisiminimais apie Lietuvos matematikus dalijosi kraštiečiai, kolegos, absolventai, artimieji.

Pašnekesiai prie arbatos (ir ne tik) puodelio vyko kavinėje "Maisto imperija". Žiūrėti Viliaus Stakėno koncerto vaizdo įrašą2016-08-21

mišios Giedojome mišias Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje ir  Šv. Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje, kur mišias aukojo kunigas Mozė, dar studijuojantis  Romoje. Koplyčia pastatyta už verslininko ir mecenato, JAV lietuvio Aleksandro Žemaičio (1911-1993) lėšas. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, A. Žemaitis lankėsi gimtinėje. Jis pritarė sumanymui Utenoje pastatyti memorialą Kančių kalnelyje Dauniškio ežero pietvakarinėje pakrantėje. Ten po Antrojo pasaulinio karo buvo slapčia užkasti žuvusių partizanų palaikai, tarp jų – ir A. Žemaičio brolio J. Žemaičio-Maumedžio, partizanų būrio vado, žuvusio 1948 m. 1993 m. A. Žemaitis po staigios mirties palaidotas šioje koplyčioje.

Po mišių buvome labai skaniai pavaišinti Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos namuose. Vaišes kaip visada paruošė puiki gaspadinė Marytė su dukromis ir bei
savo pagalbininkėmis.

2016-04-24

Choras "Indraja" šventė 15 metų jubiliejų. Koncertas vyko Dailės akademijos salėje.

Su gražia švente choro vadovus sveikino „smetoniniai berniokai", kurių gretoms praretėjus vis dar vadovauja prof. Algirdas Vyžintas, kelių Vilniaus chorų vadovai, Utenos rajono savivaldybės atstovai, Seimo narės Mildos Petrauskienės padėjėja Marija Ilčinskienė, maestro Adolfas Driukas, kraštiečių klubo prezidentas prof. Arvydas Šaltenis ir kiti šio choro atliekamų dainų gerbėjai.


2016-03-03

Angelė Koncertą Dailės akademijos salėje skirėme Angelei, jos 70-ties m. jubiliejui.

Nuotraukoje Angelė su šeima.

Galima pavydėti tokios šiltos ir draugiškos šeimos. Koncertavo visi: dukros, sūnus, anūkai ir net visi kartu.2016-03-11
Išvyka - koncertas Tauragnuose. Buvo švenčiama ne tik Nepriklausomybės diena, bet ir dr. Eugenijos Šimkūnaitės 96-osios gimimo metinės. Koncertavo mokiniai, atlikdami įdomią programą pagal jubilijatės sudarytą horoskopą. Mūsų repertuaras tas pats, išskyrus naują dainą "Utena, kaip daina" (žodžiai B.Kairionio, muz. L.Abariaus), kurią išdrįsome padainuoti repetavę vos kelias repeticijas. Grįždami namo aplankėme E.Šimkūnaitės kapą.

2016-02-13 Lietuvos edukologijos universitete vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas .Koncerte dalyvavo: Medrado Čoboto trečiojo amžiaus universiteto vokalinis ansamblis "Ave Musica",
Uteniškių kraštiečių choras "Indraja" (Psalmė "Pasikalbėjimas su motina", "Jūreivių daina", "Tylus buvo vakarėlis", "Pasisėjau žalią rūtą", "Mes draugavom ilgai", "Tris dienas", "Kas čia yr?", "Tėviškei"),
LEU Muzikos katedros Merginų choro studija.

Publika šiltai priėmė choro "Indraja" dainavimą, ypač solistų Janinos ir L. Abariaus atliekamas dainas.

2016-01-30 Dailės akademijos salėje vyko Indrajos klubo metinis ataskaitinis susirinkimas, po kurio dainavo choras Indraja. Renginį kaip visada vedė etnologė Gražina Kadžytė. Milda perskaitė ir choro metinę ataskaitą, paminėdama visus metų koncertus. Salę prajuokino, kai buvo pasakyta, kad maestro Lionginas Abarius mums rašo dainas ir mes pirmieji jas atliekame: "...rašo tik mums ir niekam daugiau..."

  • Peržiūros: 304

teises

kitas

ornamentas2

ornamentas