Copyright 2020 - Visos teisės saugomos © Audronės darbai, 2004 - 2020

Arkikatedros parapinis choras

2019-11-15 Giedojome Šv.Teresės bažnyčioje mišiose

2019-10-03 lankėmes Mažeikiuose, giedojome naujoje  Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje mišiose, po mišių koncertavome.

2019-09-07 Trakinių atlaidai. Giedojome Trakų Švč. Mergelės apsilankymo bažnyčioje, po mišių plaukiojome garlaiviu po Trakų ežerus

2019-07-07 buvome pakviesti į Vaškus. Po mišių ir koncerto Vaškuose aplankėme Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią

2019-05-05 Įrašai iš baigiamojo VI sakralinės muzikos festivalio koncerto

2019-04-28 - pirmoji išvyka į Parudaminį, kur giedojome lenkiškose ir lietuviškose mišiose, koncertavome prie altoriaus. Vargonavo Živilė Survilaitė. 40 Parapinio choro choristų sutilpo į erdvę, kurioje normaliai gieda tik 15.

2019 m. balandžio mėnesį įsiliejau į Katedros parapinį chorą. Rimtas repertuaras, repeticija viduryje savaitės, sekmadieniais 8 val. giedame mišiose. Vadovė Judita Taučaitė.

Choras "Indraja"

2015-10-24 Vakaras P.Širviui atminiti.

12 Indraja

Dainavo Dusetų moterų ansamblis ir mūsų Indraja dainas Širvio žodžiais.

Mūsų dainos: keturi Janinos ir L.Abariaus duetai, Jūreivio daina, l.d. Tris dienas, l.d. Per girią girelę, Kas čia yr?, paskutonę "Sartai, jūs Sartai mylynieji" - dainavo abu kolektyvai

2015-10-18 Poezijos ir muzikos valanda P. Širviui atminti. Nedalyvavau, nes tuo metu buvau Ispanijoje.

2015-09-09 Koncertavome Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje (V.Povilonienė, operos solistė ..? ?....., Monika Kvietkutė, Regina Maciūtė, choras Indraja)

Psalmė "Pasikalbėjimas su motina", A.Miškinis, L.Abarius
Tėviškei, R.Katinaitė-Lumpickienė, L.Abarius
Tris dienas, lietuvių liaudies daina,
Per girią girelę, lietuvių liaudies daina
Mes draugavom seniai, P.Širvys, L.Abarius. Dainavo Janina ir L.Abarius
Kas čia yr? L.Abarius

2015-08-30 choro grupė  giedojo mišias Utenos Švenčiausios Mergelės Marijos kankinių karalienės koplyčioje. Nebuvau...

utena1 utena2
2015-07-05 choro grupė giedojo mišias Spitrėnu bažnyčioje. Nebuvau...

Skaityti daugiau: Choras "Indraja"

Choras "Indraja" 2016

2016-11-06

reimeris

Lietuvos rašytojų sąjungos iniciatyva Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje vyko Uteniškių kraštiečių choro „Indraja“ (vadovė Daina Abariūtė-Lazauskienė) koncertas „Širdis širdį pažino“, skirtas Vacio Reimerio 95-mečiui.

Vakarą vedė kompozitorius Lionginas Abarius, eiles skaitė Juozas Šalkauskas ir pats jubiliatas. Choras be kitų dainų atliko naujai L.Abariaus sukurtą trijų dalių dainą pagal poeto eilėraštį "Litanija".

 

2016-10-02 Zarasų miestui 510 metų. Ta progra maestro Lionginas Abarius sukūrė naują dainą "Zarasai mana daina",  žodžiai L. Debafienės.

Dainavome Zarasų kultūros rūmuose. Nuostabi šilta saulėta auksinio rudens diena. Progų daug: Zarasams 510 metų, Mokytojo diena, Policijos diena, o ir mums 15 metų...

2016-09-03 Utenos 755 metų jubiliejinėje miesto įkūrimo šventėje

Nelabai vykusi kelionė: išvažiavome 8:30 iš Vilniaus. 10 val. buvome Utenoje. Mūsų išstojimas 14:35, - laiko daug. Aplankėme Vytauto Pakalnio tapybos darbų parodos atidarymą Utenos kraštotyros muziejuje. Repetavome, padainavome, buvome šį kartą neskaniai pamaitinti, o viską pabaigę turėjome dar 1,5 laukti, kol mūsų autobusas, teisingiau Indrajos klubo nariai, teiksis išvažiuoti. Prie visų blogybių prisidėjo lietingas oras. Bet išvažiuodami apžiūrėjome puikius gėlių kilimėlius prie J. Basanavičiaus paminklo.

2016-08-25 Lietuvos matematikams atminti

Dainavome matematikams. Profesoriaus Zigmo Žemaičio auditorijoje Naugarduko g. 24, 101 a. prisiminimais apie Lietuvos matematikus dalijosi kraštiečiai, kolegos, absolventai, artimieji.

Pašnekesiai prie arbatos (ir ne tik) puodelio vyko kavinėje "Maisto imperija". Žiūrėti Viliaus Stakėno koncerto vaizdo įrašą2016-08-21

mišios Giedojome mišias Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje ir  Šv. Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje, kur mišias aukojo kunigas Mozė, dar studijuojantis  Romoje. Koplyčia pastatyta už verslininko ir mecenato, JAV lietuvio Aleksandro Žemaičio (1911-1993) lėšas. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, A. Žemaitis lankėsi gimtinėje. Jis pritarė sumanymui Utenoje pastatyti memorialą Kančių kalnelyje Dauniškio ežero pietvakarinėje pakrantėje. Ten po Antrojo pasaulinio karo buvo slapčia užkasti žuvusių partizanų palaikai, tarp jų – ir A. Žemaičio brolio J. Žemaičio-Maumedžio, partizanų būrio vado, žuvusio 1948 m. 1993 m. A. Žemaitis po staigios mirties palaidotas šioje koplyčioje.

Po mišių buvome labai skaniai pavaišinti Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos namuose. Vaišes kaip visada paruošė puiki gaspadinė Marytė su dukromis ir bei
savo pagalbininkėmis.

Skaityti daugiau: Choras "Indraja" 2016

Choras "Indraja" 2017

2017 m. rugpjūčio 26 d. Anapilin išėjo choro "Indraja" įkūrėjas Juozas Vanagas

2017-01-28 Kaip ir kasmet sausio mėn. pabaigoje dainavome Utenos kraštiečių bendruomenei ir klubui "Indraja".

 

Choras "Indraja" 2018 m.

2018-05-27 Dalyvavome Vievio dainų šventėje. Chorų konkurse "Indraja" užėmė antrą vietą.

2018-01-27 Dailės akademijos salėje vyko Indrajos klubo metinis ataskaitinis susirinkimas, po kurio dainavo choras Indraja. Renginį kaip visada vedė etnologė Gražina Kadžytė. Tylos minute pagerbti išėjusieji, pasveikinti 2018 metų jubiliatai ir sukaktuvininkai. Atlikome naują dainą - Jaunojo bajoro dainą iš J.karnavičiaus operos "Gražina " .

 


free counters
Free counters
f t g m