Parašiau

Autorės paskelbtų straipsnių bibliografija

1957 - 1981m. paskelbta: Elenos Andrulienes-Jasenienes jubiliejines tapybos parodos katalogas 1983 m.: bibliografija / Sudare E.Andruliene-Jaseniene. -Vilnius. - 14 -28 p.- 383 straipsniai.
 

1982-1987 m. bibliografija paskelbta Jadvygos Godunavičienes apybraižoje: Elena Andruliene-Jaseniene, 1988 m. bibliografija / sudare E.Andruliene-Jaseniene. -Vilnius.- 20-23 p. - 125 straipsniai.
 

1982

1. Metų laikai akvarelėse.— Vakarinės naujienos, 1982, sausio 8.
2. Į sąjunginę parodą.— Vakarinės naujienos, 1982, sausio 30.
3. Tarsi iš kraičio skrynių.— Vakarinės naujienos, 1982, vasario 12.
4. Parodos, seminarai, mugės.—Vakarinės naujienos, 1982, vasario 16.
5. Ararato slėnyje: Tautų draugystės vainike / Iliustr. autorės.— Vakarinės naujienos, 1982, vasario 19.
6. Nuo staklių.. . prie žaizdro.— Vakarinės naujienos, 1982, kovo 5.
7. Pinikų variacijos: [Apie I. Urbonavičienę],— Vakarinės naujienos, 1982, kovo 9, iliustr.
8. Ne vien. laimės pasaga...: [V. Vyto meninės kalvystės darbai],— Valstiečių laikraštis, 1982, kovo 20.
9. Prie paveikslų ir mezginių.— Vakarinės naujienos, 1982, balandžio 9.
10. Sakmė apie gintarą, pasaka drobėse...: [A. Varnienės darbų paroda],— Vakarinės naujienos, balandžio 27.
11. Vilniečių liaudies dailė Maskvoje.— Vakarinės naujienos, 1982, birželio 2.
12. Jei užsuksi į Trakus.— Vakarinės naujienos, 1982, birželio 11.
13. Liaudies meistrų seminare.— Valstiečių laikraštis, 1982, liepos 3.
14. Alyvoms žydint: Tautų draugystės vainike.— Vakarinės naujienos, 1982, liepos 8.
15. Paroda Pilies skersgatvyje: Skirta TSRS įkūrimo 60-čiui.— Vakarinės naujienos, 1982, liepos 9, iliustr.
16. Liepos šypsenos senamiestyje.— Vakarinės naujienos. 1982, liepos 12, iliustr.
17. Paveiksluose—'Lietuva.— Vakarinės naujienos, 1982, rugpjūčio 27.
18. Svečiuose — Lvovo dailininkai.— Vakarinės naujienos, 1982, rugsėjo 9, iliustr.
19. Iš vasaros dovanų: [N. Jurėnienės knygelė „Vasaros dovanos“].— Vakarinės naujienos, 1982, rugsėjo 22.
20. Akvarelės iš Broceno.— Vakarinės naujienos, rugsėjo 24.
21. Pastelėse — Vilnius.— Vakarinės naujienos, 1982, spalio 1, iliustr.
22. Portretai „Lazdynuose“.— Vakarinės naujienos, 1982, lapkričio 5.
23. Pretenzijos ir išgalės: Tęsiame pokalbį.— Kultūros barai, 1982, Nr. 6, p. 57— 58.
24. Jei žalia — iki sodrumo: [E. Kniukštaitės tapybos parodą Rumšiškėse apžvelgus],— Komjaunimo tiesa, 1982, rugsėjo 3.
25. Moterys prie molberto.— Tarybinė moteris, 1982, Nr. 11, p. 3, iliustr.
26. Šaudyklėje dailiai šauna. ..— Valstiečių laikraštis, 1982, gruodžio 9.
27. Tarsi gaivi versmė: [15 prasmingų LTSR LMD metų],— Tarybinis mokytojas, 1982, gruodžio 17. 1983
28. Karpinių variacijos.— Vakarinės naujienos, 1983, sausio 14.
29. Pražydo raktažolės.— Vakarinės naujienos, 1983, sausio 14.
30. Karpinių pasaka.— Tarybinis mokytojas, 1983, sausio 19.
31. Siuviniai ir nėriniai.— Vakarinės naujienos, 1983, sausio 28, iliustr.
32. Apie liaudies dailę.— Vakarinės naujienos, 1983, vasario 3.
33. Aptarti liaudies dailės klausimai.—Valstiečių laikraštis, 1983, vasario 10.
34. Žydi dienos garsais ir spalvom: [Apie liaudies meistrą V. Leimontą].— Tarybinis mokytojas, 1983, vasario 11.
35. Su aparatu prie Gelsvės žiedo: [Apie S. Žvirgždą],— Komjaunimo tiesa, 1983, vasario 18, iliustr.
36. Muzikiniai akvarelių ritmai.— Vakarinės naujienos, 1983, vasario 21.
37. 500 liaudies meistrų.—'Vakarinės naujienos, 1983, vasario 28.
38. Liaudies tradicijos mezginiuose.— Vakarinės naujienos, 1983, kovo 5.
39. Paveikslai nuo Dubysos.— Vakarinės naujienos, 1983, kovo 11.
40. Žydinčių sodų šarma: [Apie liaudies meistrą A. Vitkauską].— Vakarinės naujienos, 1983, kovo 22, portr.
41. Seimininkės abėcėlė: Pradedančioms megzti.— Valstiečių laikraštis, 1983, balandžio 30.
42. Akvarelės lakštai.— Vakarinės naujienos, 1983, gegužės 26.
43. Paroda-pardavimas.— Vakarinės naujienos, 1983, gegužės 31.
44. Optimistiniai paveikslai.— Vakarinės naujienos, 1983, birželio 1.
45. Jei važiuosit pro Švenčionis.— Vakarinės naujienos, 1983, birželio 3.
46. V. Skaržinskos, J. Cechuno ir M. Cechuno darbai. Prospektas. / Teksto autorius E. Andrulienė.— V., 1983, 6 p., iliustr.
47. Skirta žemdirbiams.— Literatūra ir menas, 1983, liepos 2.
48. Vartai ateičiai: Tautų draugystės vainike.— Vakarinės naujienos, 1983, liepos 3, iliustr.
49. Iškirpsiu tau pasaką...: [Resp. karpinių parodą Vilniuje apžvelgus].— Komjaunimo tiesa, 1983, liepos 5, iliustr.
50. „Vilnius ir vilniečiai“.— Vakarinės, naujienos, 1983, liepos 20.
51. Paveikslai Pilies skersgatvyje.— Vakarinės naujienos, 1983, liepos8, iliustr.
52. Vingriuose raštuose — kelionių spalvos: [Apie liaudies meistrę A. Baronienę].— Tarybinis mokytojas, 1983, liepos 22.
53. Švenčionių audėjos.— Vakarinės naujienos, 1983, liepos 28.
54. Karo skeveldros... ir akvarelės: [Apie liaudies meistrą N. Kicanovą],— Vakarinės naujienos, 1983, rugpjūčio 15, portr.
55. Austos, vytos, pintos.— Vakarinės naujienos, 1983, spalio 6.
56. Keramikos tradicijas jaunimui.— Vakarinės naujienos, 1983, spalio 6.
57. Ir dideliems ir mažiems: [Apie liaudies meistrę V. Jelinekienę].— Vakarinės naujienos, 1983, spalio 11, portr.
58. Dekoratyviniai nėriniai.— Vakarinės naujienos, 1983, spalio 21.
59. Liaudies meistrų suvažiavimas.— Vakarinės naujienos, 1983, spalio 22.
60. Veterano paveikslai.— Vakarinės naujienos, 1983, gruodžio 30. Apie mokslininko, liaudies meistro V. Matuolio pomėgius.
 

1984

61. Tradicijos „Lazdynuose“.— Vakarinės naujienos, 1984, sausio 11.
62. Tautiniai kostiumai.— Vakarinės naujienos, 1984, sausio 24.
63. Pianistės paveikslai.— Vakarinės naujienos, 1984, sausio 24.
64. Lietuvaičių galerija.— Gimtasis kraštas, 1984, sausio 26.
65. Mieste prie Nevos.— Vakarinės naujienos, sausio 31.
66. 500 Vilniaus liaudies meistrų.— Vakarinės naujienos, 1984, vasario 25.
67. Vilniaus audėjos.— Vakarinės naujienos, 1984, kovo 7, iliustr.
68. Ekspozicijoje — mezginiai.— Vakarinės naujienos, 1984, kovo 16, iliustr.
69. Viešintų spalvos: [Apie liaudies meistrę A. Bivainienę],—'Gimtasis kraštas, 1984, kovo 28, iliustr. ,
70. Jaunųjų darbai.— Vakarinės naujienos, 1984, gegužės 11.
71. Gėlės iš beržo tošies.— Vakarinės naujienos, 1984, gegužės 18.
72. Ir fizika, ir menai...: (Mokslininko laisvalaikis).— Mokslas ir gyvenimas, 1984, Nr. 5, p. 38, portr.
73. Lėlės per pasaulį: [Apie liaudies meistrę M. Palionienę).— Gimtasis kraštas, 1984, birželio 14, portr., iliustr.
74. Inžinierių kūryba.— Vakarinės naujienos, 1984, birželio 22.
75. Medikai už taiką.— Literatūra ir menas, 1984, birželio 30.
76. Susitikimai Pilies skergatvyje: (Atgiję prisiminimai).— Vakarinės naujienos, 1984, liepos 9, portr. Apie liaudies meistrą N. Lebedevą.
77. Paveikslai Pilies skersgatvyje.— Vakarinės naujienos, 1984, liepos 13.
78. Liaudies meno draugijoje: (Vyrų kraičio skrynelės).— Vakarinės naujienos, 1984, rugpjūčio 6.
79. Iš kelicmų bloknoto: (Gėlės iš Budapešto).— Vakarinės naujienos, 1984, rugpjūčio 20, iliustr.
80. Daugiau negu pomėgis: [Apie liaudies meistres A. Balnienę ir S. Tamuliony-tę].— Vakarinės naujienos, 1984, rugsėjo 3, iliustr.
81. Pažiūrėsi — įsigysi.—'Vakarinės naujienos, 1984, rugsėjo 20, iliustr.
82. Muzikiniai ritmai akvarelėse: [Apie liaudies meistrą V. Leimontą].— Vakarinės naujienos, 1984, spalio 8, portr.
83. Karpiniai „Lazdynuose“.—Vakarinės naujienos, 1984, lapkričio 2.
84. Įdomūs susitikimai: Saudyklėlė dailiai šauna...— Gimtasis kraštas, 1984, lapkričio 22, portr., iliustr. Apie liaudies meistrę M. Kriukelienę.
85. Susirinko jaunimėlis.— Vakarinės naujienos, 1984, gruodžio 8.
86. Aurelija Baronienė: mezginių paroda. Prospektas. / Teksto autorius E. And-rulienė. V., 1984.— 6 p., iliustr.
 

1985

87. Linksmieji „molinukai“: [Apie liaudies meistrę V. Petrulienę], -Vakarinės naujienos, 1985, sausio 16, iliustr.
88. „Kadagio“ drožėjai.— Komjaunimo tiesa, 1985, sausio 17, iliustr.
89. Iš Utenos rajono.— Vakarinės naujienos, 1985, sausio 24.
90. Ataskaitinis susirinkimas.— Vakarinės naujienos, 1985, vasario 16.
91. O pirštinių gražumas... [Apie liaudies meistrę O. Paškevičiūtę],— Gimtasis kraštas, 1985, vasario 28, portr.
92. „Paskutinis mūšis“... [Apie liaudies meistrą A. Savcevą].—'Vakarinės naujienos, 1985, kovo 4, portr.
93. Paveikslai „Lazdynuose“.— Vakarinės naujienos, 1985, kovo 6.
94. Respublikinei parodai.— Vakarinės naujienos, 1985, balandžio 6.
95. M. Bičiūnienės tapyba.— Vakarinės naujienos, 1985, balandžio 9, iliustr.
96. Parodoms nuvilnijus.— Gimtasis kraštas, 1985, gegužės 2.
97. Karo veteranų paveikslai.— Vakarinės naujienos, 1985, gegužės 6.
98. Kaip ta paukštė giesmininkė: [Apie liaudies meistrę M. Bičiūnienę].— Gimtasis kraštas, 1985, gegužės 23, portr., iliustr.
99. Aldona Balnienė. Prospektas. / Teksto autorius E. Andrulienė.— V., 1985.— 6 p., iliustr.
100. Aktorės paveikslai.— Vakarinės naujienos, 1985, birželio 10.
101. Suvenyrai festivaliui.— Vakarinės naujienos, 1985, birželio 10, iliustr.
102. Medikai literatai Biržuose.— Literatūra ir menas, 1985, birželio 22.
103. Paveiksluose—-metų laikai.— Vakarinės naujienos, 1985, birželio 28.
104. Net akį veria: [Jubiliejinė respublikinė liaudies meno paroda],— Skambėk daina.— 1985, liepos 18, iliustr.
105. Portretai — kombinate.— Vakarinės naujienos, 1985, liepos 29, iliustr.
106. Liaudies meistrai Palūšėje.— Nauja vaga, 1985, spalio 24, iliustr.
107. Palūšė tapytojų akimis,— Nauja vaga, 1985, spalio 31, iliustr.
108. Liaudies meno draugijoje.— Vakarinės naujienos, 1985, gruodžio 6.
109. Sveikatos ir poilsio takas Palūšėje.— Komjaunimo tiesa, 1985, gruodžio 12.
110. Medicinos sesers paveikslai.— Vakarinės naujienos, 1985, gruodžio 13, iliustr. 1986
111. Vilniaus vaizdai.— Vakarinės naujienos, 1986, sausio 20.
112. Savitas braižas.— Vakarinės naujienos, 1986, sausio 27.
113. Karo veterano paveikslai.—'Vakarinės naujienos, 1986, vasario 18.
114. Mezginių raštai.— Vakarinės naujienos, 1986, kovo 6.
115. Vilnius — mano pasaka.— Vakarinės naujienos, 1986, kovo 28.
116. Liaudies meno uždaviniai.— Vakarinės naujienos, 1986, balandžio 16.
117. Nuotaikingi peizažai.— Vakarinės naujienos, 1986, liepos 4.
118. Paveikslai iš senamiesčio.— Vakarinės naujienos, 1986, liepos 21.
119. Paroda iš Trakų.— Vakarinės naujienos, 1986, rugpjūčio 15, iliustr.
120. Drobeles audžiau, dūmojau...— Vakarinės naujienos, 1986, spalio 17, iliustr.
121. Liaudies meno draugijos suvažiavimas.— Vakarinės naujienos, 1986, spalio 25.
122. Ipolito Užkurnio paroda.— Vakarinės naujienos, 1986, lapkričio 4, portr.
123. Vilnietės tapyba Suomijoje.— Vakarinės naujienos, 1986, lapkričio 5.
124. Mezginių raštai.—Vakarinės naujienos, 1986, gruodžio 5, portr.
125. Kaip liaudies daina.. .— Literatūra ir menas, 1987, sausio 10.
 

LEIDINIAI IR SVARBESNI STRAIPSNIAI APIE AUTORIŲ

D. Vaupšienė. Šventės kasdienybėje.— Vakarinės naujienos, 1971, sausio 6.
E. Andrulienės darbai. Prospektas.— V., 1972.— 6 p., iliustr.
I. Aleksaitis. Kur tikrasis pašaukimas.— Komjaunimo tiesa, 1972, lapkričio 19.
D. Vaupšienė. Virbalo ir teptuko išmonės.— Vakarinės naujienos, 1972, lapkričio 17.
A. Počiulpaitė. Graži ekspozicija.— Literatūra ir menas, 1972, gruodžio 16 A.
Bajoržanka. Chwile — na wagę zlotą,— Czerwony Sztandar, 6 stycznia, 1973
O. Gerulienė. Jos įdomios ir puikios mūsų bičiulės: (Elena Andrulienė),— Tarybinė moteris, 1973, Nr. 5, p. 4
J. Kalinauskas. Prie Elenos Andrulienės paveikslų: (Tarsi žydinti obelis).— Skambėk daina, 1975, liepos 17
V. Zibortaitė. Su meile žmogui, darbui, gėlei.— Komjaunimo tiesa, 1980, vasario 16
D. Vaupšienė. Svajonių ir kūrybos duona.— Vakarinės naujienos, 1983, balandžio 6
A. Stanevičius. Liaudies meno žiedai.— Tiesa, 1983, balandžio 13
V. Rimkus. Liaudies meistrė — visuomenininke. Kultūros barai, 1983, Nr. 7, p. 79
Z. Baleišienė. Gražus jos derlius.— Gimtasis kraštas, birželio 9
TV apybraiža apie liaudies meistre E. Andrulienę, V., 1983, gruodžio 25
Elenos Andrulienės-Jasėnienės jubiliejinės tapybos parodos katalogas / Sudarė
E. Andrulienė.— V., 1982.— 28 p., iliustr.
A. Kynpявиютe. Bязание — этo искyccтво...— Coветская Jlитвa, 15 июня, 1972 Ц Mapтынова. Mнororpaннocт.— Coветская Jlитвa, 9 anpeля, 1983
 

Paskelbta 2002 m. kataloge
1986 - 2000 m.

1. Ipolito Užkurnio paroda. - Vakarines naujienos, 1986, lapkričio 4, iliustr.
2. Vilnietes tapyba Suomijoje. - Vakarines naujienos, 1986, lapkričio 5.
3. Mezginiu raštai. - Vakarines naujienos, 1986, gruodžio 5, iliustr.
4. Gydytojos paveikslai. - Vakarines naujienos, 1987, lapkričio 11.
5. Tarytum antra profesija. - Vakarines naujienos, 1988, rugpjučio 15.
6. Veliava iš plytu. - Vakarines naujienos, 1988, gruodžio 1.
7. Fantazija. - Vakarines naujienos, 1989, rugsejo 23, iliustr.
8. Kuryba ir atmintis. - Vakarines naujienos, 1989, sausio 6, iliustr.
9. Ieškokite šaltinio. - Vakarines naujienos, 1989, vasario 7, iliustr.
10. Draugija ar sąjunga. - Vakarines naujienos, 1989, birželio 9.
11. Tapyba Pilies skersgatvyje. - Vakarines naujienos, 1989, liepos 14.
12. Negirdetu tautodailininku vardu. - Respublika, 1991, rugpjučio 2.
13. Bernardinu skersgatvyje. - Almanachas tautodaile, 1991, 56-58 p.
14. Kokios kiaules akys. - Vakarines naujienos, 1991, spalio 31.
15. Ar nenuvertinam tautodailes?. - Vakarines naujienos, 1991, lapkričio 12.
16. Kuryba - amžinas ieškojimas. - Vakarines naujienos, 1992, vasario 3, iliustr.
17. Priemiesčio bedos. - Lietuvos aidas, 1992, kovo 20.
18. Ar Lietuvai reikalinga. - Gimtasis kraštas, 1992, balandžio 30, iliustr.
19. Kaip gimsta paveikslai. - Vakarines naujienos, 1993, rugpjučio 20, iliustr.
20. žemai lenkiu galvą... - Vakarines naujienos, rugpjučio 20, 1993, spalio 11, iliustr.
21. “Rankdarbiai”. - Vakarines naujienos, 1993, gruodžio 6, iliustr.
22. Mano paveikslas - mano dalis. - Vakarines naujienos, 1994, liepos 20, iliustr.
23. Medikai tapytojai Osterodeje. - Vakarines naujienos, 1994, spalio 30, iliustr.
24. Nijole... - Rankdarbiai, 1994, Nr.2. p.32
25. šiek tiek apie spalvas. - Rankdarbiai, 1994, Nr.3, 49-51 p., iliustr.
26. Kad neužplustu kičas. - Vakarines naujienos, 1995, liepos 20, iliustr.
27. Karpiniai Punske. - Vakarines naujienos, 1995, rugsejo 27, iliustr.
28. Mezginiu improvizacijos. - Vakarines naujienos, 1995, rugsejo 29, iliustr.
29. Akvareliu improvizacijos. - Vakarines naujienos, 1996, kovo 4, iliustr.
30. Stasio Babiko kryžiai, - Gimtasis kraštas, 1996, liepos 29, Nr. 15, 46-47 p., iliustr.
31. Vilnius - mano pasaka. - Vakarines naujienos, 1996, rugpjučio 2. iliustr.
32. Karpiniai - ryšys su tauta. - Literatura ir menas, 1996, rugpjučio 27, iliustr.
33. Karpiniuose - šventiškumo vizijos. - Vakarines naujienos, 1996, lapkričio 28, iliustr.
34. Kaip mane pravirkde Salomeja Neris. - Gimtasis kraštas, 1996, spalio 14, Nr. 26, p. 17, iliustr.
35. Lietuvos tautodailinku sąjungai - 30 metu. - Rankdarbiai, 1996, lapkritys, Nr. 11, p. 2, iliustr.
36. Paveiksluose - kairioji ir profesionalioji kryptis. - Vakarines naujienos, 1997, sausio 13, iliustr.
37. Esu tokia, kokia esu. - Vakarines naujienos, 1997, vasario 12, iliustr.
38. 44- eri metai teatre. - Vakarines naujienos, 1997, kovo 17, iliustr.
39. “Ar tau linksma, ar liudna, čia mano namai”. - Vakarines naujienos, 1997, kovo 20, iliustr.
40. “Su nuoširdžiausiais linkejimais nuo lietuvio amerikiečio iš Čikagos... - Gimtasis kraštas, 1997, sausio 31. Nr. 4, p. 32-33, iliustr.
41. Dainininke lelemis prisimena sceną. - Gimtasis kraštas, 1997, kovo 14, Nr. 10, 46-47 p. iliustr.
42. Su dalgiais už laisvę*. - Lietuvos aidas, 2000, birželio 1, iliustr.
43. Vilniaus bajorai Prusijos žemese*. - Lietuvos aidas, 2000, rugsejo 27, iliustr.
44. Kaledine bajoru labdara vaikams*. - Lietuvos aidas, 2000, gruodžio 19.
45. Bajorai paminejo mokslininką Teodorą Grotthus’ą*. - Lietuvos aidas, 2001, vasario 8, iliustr.
46.Tautodaile Aukštaitijos regione. - Lietuvos aidas, 2001, balandžio 11, iliustr.
47. Lietuvos bajorai ant žirgu*. - Lietuvos aidas, 2001, birželio 7, iliustr.
48. Lietuvos bajorai Verkiuose ir Trakuose*. - Lietuvos aidas, 2001, rugpjučio 13, iliustr.
49. Bajorai susitinka su Lions klubo atstovais*. - Lietuvos aidas, 2001, rugpjučio 30.
50. Bajoru popiete Prezidenturoje. Vakarone Stasio Vainiuno namuose*. - Lietuvos aidas, 2001, rugsejo 28, iliustr.
51. Bajorai sugužejo per Tris karalius i Verkius*. - Lietuvos aidas, 2002, sausio 9.
52. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes bajoru herbu paroda*. - Lietuvos aidas, 2002, vasario 19, iliustr./ autorės A.Musteikienė, E.Andrulienė.
53. Vilniaus apskrities bajoru seimelis*. - Lietuvos aidas, 2002, balandžio 3.
54. Lietuvos bajoru karališkosios sąjungos seimas*. - Lietuvos aidas, 2002, balandžio 30.
55. Vilniaus senamiesčio kulturos paveldui SOS. - Lietuvos aidas, 2002, rugpjučio 1 d., iliustr.