Biografija

..Brangiausia dovana – nuoširdus ir reiklus pokalbis su žiūrovu, siekis, kad tave suprastų. To liaudies menininkė E.Andrulienė-Jasėnienė nusipelnė taip jautriai ir atkakliai brandinusi svajonių ir kūrybos „Duoną“...

žurnalistė D.Vaupšienė
„Vakarinės naujienos“, 1983-04-06

Elena Andrulienė - Jasėnienė gimė 1923-03-20 Panevėžio apskr., Jotainių dvaro sodininko šeimoje. 1951 m. Baigė Vilniaus akušerių mokyklą. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1967 m., LTSR Vilniaus bendrijos valdybos narė, nuo 1973-2001 m. Tapytojų sekcijos pirmininkė, nuo 1973 m. žurnalo „Rankdarbiai“ redakcinės kolegijos narė, LTSR meno saviveiklos žymūnė (1972 m.), apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu (1983 m.), „Lietuvos aido“ neetatinė korespondentė, žinyno „Kas yra kas Lietuvoje 2000 m.“ dalyvė, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narė, Vyčio (Pogonia) herbo bajorė.

Į kūrybinį Lietuvos tautodailės sąjūdį įsitraukė apie 50-uosius savo gyvenimo metus. Surengė 10 personalinių parodų, iš jų – vieną 1984 m. Budapešte. Dalyvavo parodose Indijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Japonijoje. Yra paskelbusi apie 600 publikacijų lietuvos tautodailės klausimais (reportažai, apybraižos, problematika). Pastaruoju metu „Lietuvos aide“ propaguoja Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą, nušviesdama jos kultūrinės veiklos renginius.

Tags: