By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Grafai Tiškevičiai Trakų Vokėje

2007 m. Bajorų rūmuose buvo sugalvota surengti gr. Tiškevičių palikimo ekspoziciją. Aš rinkau medžiagą ir braižiau grafų Tiškevičių genealogines schemas. Gavome nuotraukų, susirašiau su Zigmundu ir jo seserimi Anna, tačiau jų paskutiniai duomenys apie šeimą atėjo pavėluotai, tada, kai schemos jau buvo atspausdintos. Gegužės mėn. lankėsi jo sesuo Anna su dukra, bet man neteko su ja susitikti.

parke valgomajame
..., Gr.Z.Tiškevičius, LBKS eksvadas K.Ignatavičius ir Z.Tiškevičiaus sesuo (turbūt) Nicola Mary dvaro parke. Istorikas V.Bujauskas, Kerstin Barbro Ekman - Zigmundo žmona, Zigmundas Tiškevičius su schemomis ... ir jauniausia anūkė Ana Elizabeth Z.Tiškevičius grafų Tiškevičių valgomajame

Prie gr. Tiškevičių trijų (pagal šakas) genealoginių schemų, kurios apima 1437 - 2007 metus.

prie schemu

 

2012-04-14 Šiemet gr. Zigmundas Tiškevičius atvyko su didele šeimyna: žmona Kerstin Barbro Ekman, su vaikais ir anūkais, tai buvo didelis jo šeimos (18 žmonių) susibūrimas. Jauniausiai anūkei - 5 metai. Zigmundas Tiškevičius - Mykolo Tiškevičiaus, kuris žuvo 1939 m., sūnus. Jie lankėsi koplytėlėje, prie kurios palaidotas jo tėvas Mykolas Tiškevičius. Apėjo parką, pabuvojo dabartiniuose Kultūros rūmuose (buvusi arklidė), apžiūrėjo rūmus ir ekspoziciją, pabuvojo rūsiuose.

  • Peržiūros: 242

teises

kitas

ornamentas2

ornamentas