By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Piratavimą skatina .lt domeno registro taisyklės - Domenas karantine

Nepaaiškinamas ir .lt domeno registro reglamentas. Ir nesvarbu, kad domenas mūsų buvo naudojamas lygiai 7 metus, jokių privalumų, jokios pirmumo teisės mums jį susigrąžinti. Savininkas A.Sidorenko, nors žadėjo, bet neperrašė mums savo teisių į domeną, domenų registras nedaro kokių nuolaidų ir nesuteikė jokios pirmumo teisės mums jį atstatyti. Ir panaikinti, kad kiti nepagrobtų, negalime. Jis mėnesį būna karantine, kad gaudantys ir vagiantys domenus galėtų matyti, kad už 30 dienų jis bus laisvas. Dėl domeno nujaučiamo praradimo kovojau 2 mėnesius, bet atseit tik teismas būtų galėjęs padėti: " Teismo nutartimi, kuria teisės į subdomeną turi būti perleistos" mums, - taip sakė domenų registro darbuotojai. Jie aiškina:

"KTU Informacinių technologijų plėtros institutas (KTU ITPI)) teikia techninę paslaugą - prieigą interneto tinkle prie .lt zonoje palaikomų subdomenų ir NESPRENDŽIA teisinio reguliavimo klausimų bei ginčo šalis sprendžiant klausimą dėl subdomeno naudojimo teisėtumo.
Teisiniai santykiai, susiklostantys naudojant .lt subdomenus, reguliuojami pagal taikytiną teisę. Jei tarp Užsakovo ir trečiojo asmens kyla ginčas dėl teisės naudoti subdomeną, KTU ITPI gali sustabdyti paslaugos teikimą (subdomeno naudojimą), kai dėl to yra priimtas teismo ar kitos kompetentingos valstybės institucijos aktas (jame nurodytam laikui). Taip pat teismo ar kitos kompetentingos valstybės institucijos aktu gali būti priimtas sprendimas dėl prievolės perduoti teises į subdomeną trečiajai šaliai, tačiau nesant tokio sprendimo ar be užsakovo sutikimo gera valia, teisės į subdomeną negali būti perimtos."

  • Peržiūros: 1814

teises

kitas

ornamentas2

ornamentas