By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Genealoginės schemos 2

2 puslapis

Genealoginiai medžiai Genealoginės schemos
1 psl.  2 psl.3 psl. 1 psl. 2 psl.

 

 

 

 

 
9. Bučiūnų ir bajorų Zajančkauskų genealogijos schema (18 a.pr. - 2013 m.)   10. Kalasauskų ir bajorų Zavadzkių genealogijos schema (1544-2013 m.)
Tyrinėjo N. Češkevičiūtė, maketavo ir grafiškai apipavidalino A.Musteikienė, 2013-08-14.   Tyrinėjo S.Gasparavičienė 2010-04-05,  maketavo ir grafiškai apipavidalino A.Musteikienė, 2013-08-14.
 

 

11. Liaudanskų genealogijos schema (20-21 a.), 177 asmenų.   12. Juknevičių giminės genealogijos schema. 112 asmenų.
Tyrinėjo S.Gasparavičienė, maketavo ir grafiškai apipavidalino A.Musteikienė, 2015-10-15   Tyrinėjo N.Češkevičiūtė, maketavo ir grafiškai apipavidalino A.Musteikienė, 2018-02-30

13. Andrulių ir bajorų Juchnevičių genealogilos schema
(XVII-XXI a.) 116 asmenų
  14. Rakauskų giminės genealogijos schema. 135 asmenys. Tyrinėjo S.Gasparavičienė 2020 m. Maketavo ir grafiškai apipavidalino A.Musteikienė, 2021-02-20

Tyrinėjo S.Gasparavičienė, maketavo ir grafiškai apipavidalino A.Musteikienė, 2019-08-21

 

15. Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės genealogijos schema, 64 asmenys

Vilniaus krašto bajorų sąjungos dovana Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejui

   

Tyrinėjo S.Gasparavičienė, maketavo ir grafiškai apipavidalino A.Musteikienė, 2024-04-02

   
  • Peržiūros: 1138

teises

kitas

ornamentas2

ornamentas